... všetci pre jedného, jeden pre mnohých ...

Ahoj,

ďakujem Ti za to, že si sa rozhodol stať jedným z mušketierov, pretože Ti záleží na ostatných.

Tvoj dar pomôže zabezpečiť potrebnú zdravotnícku pomôcku tým, ktorí toľko štastia v živote nemali.

A vďaka Tebe získajú potrebnú pomôcku úplne ZADARMO!!!

Si ich hrdina, ich MUŠKETIER!

ďakujem Ti

MAKO

Z vlastnej skúsenosti viem, že správne kompenzačné pomôcky nám dokážu pomôcť v tom, čo robíme najradšej. K tomu, aby som mohol dlhé hodiny pri tvorbe videí vydržať sedieť bez bolesti, mi dopomohla úžasná vákuová pomôcka. 

Tak, ako je to u detí, ale aj u dospelých v bežnom živote, napríklad pri oblečení, z ktorého tiež vyrastieme, tak je to aj u pomôcok. Ak si má rodina teraz zadovážiť pomôcku napríklad za 1.000 Eur, o rok alebo dva už bude potrebovať pomôcku väčšiu. Väčšia pomôcka, ale znamená ďalšie náklady pre rodinu a v princípe býva aj drahšia.

Preto sme sa rozhodli rodinám pomôcť našou požičovňou pomôcok, kedy si od nás rodina zapožičia pomôcku vždy v tej správnej veľkosti, ktorú potrebuje.

Zapožičanie týchto pomôcok je aj vďaka Tebe pre rodiny ZADARMO!

Jednorázovo
Mesačne
15€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.